Pozvanie do IT čajovne - "Vykašli sa na predsudky

Chceš sa dozvedieť, prečo máme nevedomé predsudky a ako ich je možné rozoznať? Aký škodlivý je dopad predsudkov na život človeka? Prihlás sa do IT čajovne, kde Ti predstavia najčastejšie predsudky a tiež praktický spôsob, ako na ne reagovať.

IT čajovňa sa uskutoční dňa 27.1.2021 o 16:00 hod, prostredníctvom online platformy ZOOM.

Prihlásiť sa môžeš do 26.1.2021 do 12:00 prostredníctvom formuláru.


Chceš si naprogramovať svoju vlastnú 2D hru?

Prihlás sa do IT čajovne - prestavia Ti online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch. Vytvoríš si dve hry, ktoré budú obsahovať animácie. Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

Kedy? 5.2.2021
O koľkej? 13.00
Ako sa môžeš prihlásiť? - pomocou formuláru

 

 


 Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s počtom nakazených ochorením Covid-19 bolo nariadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dištančné vzdelávanie pre žiakov stredných škôl.

SOŠ Handlová bude od pondelka 12.10.2020 zatvorená až do odvolania, výučba prechádza na dištančnú formu.  


Stredoškolská odborná činnosť

Milí študenti, opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj súčasťou príloh.

Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii na stránke školy ako aj u školského koordinátora SOČ .

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj a vytvor prácu, ktorú vieš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Viac info nájdeš na stránke SOČ


Výroba ochranných pomôcok
Sťahovanie elektrolabáku
SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní