Odbory, ktoré ponúkame pre štúdium na našej škole

 

5-ročný študijný odbor:

 • 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
  odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre dievčatá a chlapcov (leták)

4-ročné študijné odbory:

 • 2561 M informačné a sieťové technológie (leták, www)
 • 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov (leták, www)
 • 2675 M elektrotechnika (leták)
 • 2679 K mechanik mechatronik - duálne vzdelávanie (leták)
 • 2682 K mechanik počítačových sietí (leták)
 • 3447 K grafik digitálnych médií (leták)

3-ročné učebné odbory:

 • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie (leták)
 • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika (leták)