5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory

PRIJÍMACIE KONANIE – talentové skúšky na OA-bilingválne štúdium

Prijímacie skúšky formou talentovej skúšky pre študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium sa v termíne 3.4.2020 NEKONAJÚ z dôvodu prerušenia vyučovacieho procesu na škole v súvislosti so šírením respiračného ochorenia koronavírusu na Slovensku.

O náhradnom termíne prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) budeme záujemcov o štúdium včas informovať.


 
Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,  sa vyučovanie na škole prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania.
Upozornenie pre maturantov:
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
Interná časť maturitnej skúšky sa bude konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
Všetky ďalšie zmeny je potrebné sledovať na webe školy alebo edupage.
Pedagogickým zamestnancom sa nariaďuje v rámci práce na doma zabezpečiť prostredníctvom elektronickej komunikácie alternatívny spôsob výučby žiakov a usmerniť ich samoštúdium.

 


SOŠ Handlová pomáha pri šití rúšok

   

Zamestnankyne Strednej odbornej školy v Handlovej sadli za nevyužívané priemyselné šijacie stroje  a pridali sa k tým, ktorí šijú rúška.

 

 

    300 ks ochranných rúšok bolo venovaných na chirurgické oddelenie NsP v Bojniciach

   250ks ochranných rúšok bolo venovaných na detské oddelenie NsP v Bojniciach

Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní
Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Kritéria prijatia na štúdium pre šk. rok 2020/2021
Kritéria prijatia pre šk. rok 2020/2021 - odbor bilingválna obchodná akadémia
Chystáš sa študovať na vysokej škole? - dotazník pre maturantov