5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium

Dňom 19.9.2020 prechádza Stredná odborná škola v Handlovej do červenej fázy. Nariadením RÚVZ v Bojniciach bola určená všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým zamestnancom prísna povinná domáca karanténa (zákaz opúšťania bydliska) do nedele 27. 9. 2020 vrátane. Dodržiavanie uvedeného nariadenia bude námatkovo kontrolované príslušníkmi PZ SR.
Platí zákaz vstupu do areálu školy.
Ďalšie pokyny zverejníme začiatkom týždňa.


Aktuálne informácie o vyučovaní v školskom roku 2020/2021 pre rodičov a žiakov 

Informácie o vyučovaní od 2.9.2020

Pokyny školy na september 2020

Semafor opatreni pre stredné školy

Dokumenty na vytlačenie:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti


Nadstavbové a pomaturitné štúdium
Výroba ochranných pomôcok
Sťahovanie elektrolabáku
SOŠ Handlová pomáha s výrobou ochranných pomôcok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní