5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium
Previous Next
5-ročné študijné odbory 5-ročné študijné odbory
4-ročné študijné odbory 4-ročné študijné odbory
3-ročné učebné odbory 3-ročné učebné odbory
pomaturitné a nadstavbové štúdium pomaturitné a nadstavbové štúdium
Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19,  sa vyučovanie na škole prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania.
Všetky ďalšie zmeny je potrebné sledovať na webe školy alebo edupage.
Pedagogickým zamestnancom sa nariaďuje v rámci práce na doma zabezpečiť prostredníctvom elektronickej komunikácie alternatívny spôsob výučby žiakov a usmerniť ich samoštúdium.

Prijímacie konanie 2020/2021

Výsledky prijímacieho konania


Oznam o otvorení nadstavbového a pomaturitného štúdia

Stredná odborná škola v Handlovej otvára v školskom roku 2020/2021:

  1. pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore 6851 N sociálno-právna činnosť pre absolventov študijných odborov
  2. nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – externé štúdium pre absolventov učebných odborov

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať poštou alebo mailom na sekretariát školy do 31. mája 2020

Triedy sa otvoria iba v prípade naplnenia minimálneho počtu žiakov.


Kritériá prijatia do prvého ročníka školského roku 2020/2021

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

4-ročné študijné a 3-ročné učebné odbory

Pomaturitné a nadstavbové štúdium


Novinky pre študentov elektrotechniky

Dnes - 30.4.2020 - sa udiali na našej škole (SOŠ Handlová) dve dôležité akcie pre budúcu výučbu odboru elektrotechnika.

Prvá akcia - AKCIA LABÁK. Konečne sa mi podarilo skĺbiť logistiku...partiu...počasie a presťahovať elektrické zariadenia pre elektrotechnické silnoprúdové merania z bývalých priestorov SPŠ, za čo chcem poďakovať hlavne vedeniu firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves za technickú podporu, bývalým baníkom z 11.ŤÚ v Handlovej za banícky prístup - "všetko ide, keď sa hľadá ako sa to dá", a kolegom z odborného výcviku a údržby.

Druhá akcia - AKCIA POLYGÓN, ktorá prebiehala súbežne s prvou akciou. Opäť za veľkej pomoci firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves, sa podarilo po necelom roku skompletizovať cvičný polygón vzdušnej linky VN 22kV. Brzdilo nás zháňanie odpínača, s ktorým mi pomohol môj bývalý žiak Ing.R.Baláž.

 Ďakujem páni....

Ing. Ladislav Cingel


SOŠ Handlová pomáha pri šití rúšok
Ako podporiť činnosť našej školy prostredníctvom 2% z daní
Výzva na voľby členov do orgánu školskej samosprávy
Chystáš sa študovať na vysokej škole? - dotazník pre maturantov