Školská jedáleň

od 1.9.2023

V školskej jedálni Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Prihlášku na stravu je potrebné vyplniť na základe rozhodnutia MŠ SR z roku 2007, žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať obedy. Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka.

Zrušenie stravy

Odhlášku zo stravy môžete realizovať deň vopred do 13.00 hod. v jedálni cez tablet alebo cez edupage: https://zssosha.edupage.org - prihlasovacie heslo žiaka, prípadne telefonicky 046/5121937. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu, sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada!

Strava poskytovaná pre žiakov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Obed 11:00 - 13:00 3,00€

 

Strava poskytovaná pre zamestnancov 

Cena obeda - 5,10€ s DPH, zamestnanec si hradí 2,00€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 5,10€

 

Platby žiakov za stravu 

Forma a termín platby:

Úhrady na stravovanie sa realizujú platbou cez účet zálohovo mesiac vopred.

Prvá platba v auguste 2023 na september 2023, posledná v máji 2024 na jún 2024.

Preplatky za neodobratú stravu sa kumulujú na účte a vracajú sa vždy k 31.1. a k 30.06.

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Doporučená platba 60,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda
Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená.

           

Kontakt

Mináriková Stanislava, vedúca školskej jedálne
tel.: 046/512 19 37

Prihláška na stravu

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

           

                         

                                                                      

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.