Otvárame pomaturitné a nadstavbové štúdium v nasledovných študijných odboroch pre školský rok 2024/2025

 

  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 
Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2024, 2. termín do 31. júla 2024.
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júla 2024.
  •  Nadstavbové štúdium –
    študijný odbor 2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: do 31. mája 2024
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v učebnom odbore výučným listom, fotokópiu výučného listu je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 31. mája 2024.
Dĺžka štúdia - 2 roky
Ukončenie štúdia – maturitnou skúškou
Podmienky prijatia žiaka: Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou bez prijímacích skúšok
 
 

SOŠ Handlová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na neobsadené miesta v odboroch štúdia:
4-ročný študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov - 7 miest 
4-ročný študijný odbor Mechanik počítačových sietí - 1 miesto
3-ročný učebný odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia - 5 miest
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 18. júna 2024 o 8.00 h.
Prihlášky na štúdium je možné podať elektronicky cez systéme EDUPAGE alebo odovzdať aj v papierovej forme na sekretariát riaditeľa školy.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Kód odboru Názov odboru Počet miest Počet prihlásených Počet zapísaných  Voľné miesta
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 12 9 7 5
2561 M informačné a sieťové technológie 20 39 20 0
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 10 19 3 7
2675 M elektrotechnika 9 22 9 0
2679 K mechanik – mechatronik 17 24 13 0
2682 K mechanik počítačových sietí 10 16 9 1
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 14 6 0
3447 K grafik digitálnych médií 9 30 9 0
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 17 94 17 0
    110 267 93 13

                           

Predmetové komisie

 

PK spoločensko-vedných predmetov
predseda PaedDr. Anna Verníčková
členovia Mgr. Dagmar Strmeňová
  Mgr. Jana Šnircová
  Mgr. Soňa Švajlenová

 

PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
predseda Mgr. Jarmila Jandrušáková
členovia Mgr. Iveta Dobrotková
  Mgr. Roderik Rybanský
  Mgr. Branislav Šveda
  Mgr. Viera Uhrinová

 

PK cudzích jazykov
predseda PaedDr. Andrea Polerecká
členovia Mgr. Viktória Boronkayová
  Mgr. Petra Fečová
  Ing. Martina Kovalčíková
  PaedDr. Roman Krebes
  Mgr. Eva Labanczová
  Mgr. Zuzana Majdanová
  PaedDr. Katarína Matiašková
  Mgr. Zuzana Štefancová

 

PK odborných ekonomických predmetov
predseda Ing. Adriana Alsharabiová
členovia Ing. Viera Dobiášová
  Ing. Renáta Chylová
  Ing. Janka Ivanová
  Ing. Jana Kubáleková
  Ing. Silvia Maruniaková
  Ing. Henrieta Sviteková
  Ing. Eva Turzová
  Ing. Róbert Zváč

 

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov
predseda Ing. Gilda Gӧrcsӧsová 
členovia Ján Beránek
  Ing. Jana Bojová
  Ing. Ladislav Cingel
  Ing. Mária Dierová
  Ing. Zuzana Hatriková
  Mgr. Patrik Hozlár
  Ing. Mária Laurová
  Mgr. Erik Madaj
  Milan Neuschl
  Jozef Pavlák
  Ing. Jaroslava Račáková
  Mgr. Jana Tonhauserová

 

PK informaticko-technických predmetov
predseda Mgr. Iveta Čapliarová
členovia Ing. Stanislav Dolník
  Mgr. Peter Fabian
  Ing. Alena Kubová
  Mgr. Adrián Lampert
  Mgr. Maroš Matejov
  Ing. Alena Michalovičová
  Mgr. Viera Pallerová
  Ing. Michal Prno

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

                

                             

        

                                                                            

   

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.