Názov projektu:

Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód ITMS: 304011U052
Trvanie projektu: JÚL 2020 – JÚN 2021

Výška finančnej podpory z EÚ:
vedúci partner Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová - 123 752,51 €
pre hlavného cezhraničného partnera Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o. – 69 708,61 €

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

           

                         

                                                                      

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.