Otvárame pomaturitné a nadstavbové štúdium v nasledovných študijných odboroch pre školský rok 2024/2025

 

  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium – študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť 
Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: 1. termín do 31. mája 2024, 2. termín do 31. júla 2024.
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v študijnom odbore maturitnou skúškou, fotokópiu maturitného vysvedčenia je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 30. júla 2024.
  •  Nadstavbové štúdium –
    študijný odbor 2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na štúdium.
Odovzdanie vyplnenej prihlášky na štúdium: do 31. mája 2024
Uchádzač má úspešne ukončené štúdium v učebnom odbore výučným listom, fotokópiu výučného listu je povinný doručiť dodatočne, najneskôr do 31. mája 2024.
Dĺžka štúdia - 2 roky
Ukončenie štúdia – maturitnou skúškou
Podmienky prijatia žiaka: Do uvedeného študijného odboru budú uchádzači prijatí formou bez prijímacích skúšok
 
 

SOŠ Handlová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok

na neobsadené miesta v odboroch štúdia:
4-ročný študijný odbor Správca inteligentných a digitálnych systémov - 7 miest 
4-ročný študijný odbor Mechanik počítačových sietí - 1 miesto
3-ročný učebný odbor Mechanik opravár – stroje a zariadenia - 5 miest
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 18. júna 2024 o 8.00 h.
Prihlášky na štúdium je možné podať elektronicky cez systéme EDUPAGE alebo odovzdať aj v papierovej forme na sekretariát riaditeľa školy.

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Kód odboru Názov odboru Počet miest Počet prihlásených Počet zapísaných  Voľné miesta
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 12 9 7 5
2561 M informačné a sieťové technológie 20 39 20 0
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 10 19 3 7
2675 M elektrotechnika 9 22 9 0
2679 K mechanik – mechatronik 17 24 13 0
2682 K mechanik počítačových sietí 10 16 9 1
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 6 14 6 0
3447 K grafik digitálnych médií 9 30 9 0
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 17 94 17 0
    110 267 93 13

                           

V dňoch 13. - 24.5. 2024 sa žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru IST zúčastnili súvislej odbornej praxe. Počas týchto dvoch týždňov väčšina žiakov absolvovala prax v rôznych IT firmách, niektorí praxovali priamo v našej škole.

Prax študentov v škole bola zameraná na praktické úlohy spojené so zapájaním káblov, krimpovaním a konfiguráciou sieťových zariadení, najmä switchov. Študenti boli vyškolení v správnej technike zapájania káblov podľa štandardov EIA/TIA-568-B. Použité boli nasledovné kroky:

  • meranie a rezanie káblov
  • odizolovanie kábla
  • usporiadanie vodičov podľa farebného kódu T568A alebo T568B.
  • krimpovanie konektora RJ-45 na vodiče a použitie krimpovacích klieští na jeho upevnenie.

Študenti sa naučili používať konzolový port na pripojenie k switchu cez sériový kábel a terminálový softvér (napr. PuTTY) a vykonali základnú konfiguráciu switchov.

K dispozícii mali aj jednu z IKT učební, v ktorej zrealizovali servis počítačov - diagnostiku, opravu prípadných chýb, výmenu poškodeného hardvéru, vyčistenie počítačov, prepastovanie procesorov a záverečnú úpravu kabeláže v triede.

Prax poskytla študentom cenné skúsenosti a praktické zručnosti v oblasti sieťových technológií. Naučili sa nielen technické zručnosti ako zapájanie a krimpovanie káblov, ale aj dôležité konfiguračné úlohy na switchi. Táto skúsenosť im umožnila lepšie pochopiť teoretické poznatky získané počas štúdia a pripraviť sa na budúce profesionálne výzvy v oblasti IT.

Dôležité linky

Ochrana osobných údajov

                

                             

        

                                                                            

   

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.