Súťaž Best in English

Študenti Strednej odbornej školy Handlová sa v školskom roku 2021/22, opätovne zapojili do medzinárodnej jazykovej súťaže nazvanej Best in English. Súťaž sa konala v novembri 2021 a zúčastnilo sa jej 17223 študentov z 32 krajín sveta. Za našu školu súťažilo 27 študentov. Organizátorom súťaže je nezisková organizácia Institute for Competencies Development a je zabezpečovaná pod patronátom Ministerstvom školstva Českej republiky. Autorom testu je AKCENT International House Prague, renomované centrum pre Cambridge English Exams vrátane IELTS. Organizátori súťaže spolu so sponzormi pripravili pre víťazov lákavé ocenenia. To najatraktívnejšie, ktoré láka najviac, je dvojtýždenný jazykový pobyt v Toronte v Kanade.

Každoročne sa do súťaže zapájajú tisíce študentov vo veku od 14 do 19 rokov. Počas súťaže študenti vypracovávajú online test, v ktorom si môžu overiť svoje vedomosti z anglického jazyka v oblasti gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením na úrovniach B1 až C1. Test sa vyhodnocuje automaticky, a teda študenti hneď vedia svoje skóre.

Naši najúspešnejší, bodovo hodnotení, desiati žiaci (Boris Kupka, Adam Kupka, Michal Petrán, Dominik Michalco, Matej Oršula, Peter Ilaš, Samuel Cabuk, Stanislava Straková, Juraj Miklaš a Lukáš Debnár) sa postarali dosiahnutými výsledkami o výborné umiestnenie našej Strednej odbornej školy Handlová. V medzinárodnom meradle sme sa umiestnili na 147. mieste a v celoslovenskom hodnotení na 27. mieste. Musíme však pripomenúť dôležitú skutočnosť, že naši študenti súťažili v silnej konkurencii študentov z gymnázií a jazykových škôl, ktorí majú vyššiu hodinovú aj širšiu obsahovú dotáciu anglického jazyka.

Náš najúspešnejší študent, Boris Kupka zo 4.D triedy, získal 112,5 bodu zo 117 možných a umiestnil sa na veľmi peknom 442. mieste z celkového počtu 17223 študentov z celého sveta.

Všetkým študentom našej školy ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.