Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo

Dňa 16.2. 2023 sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2D našu školu reprezentoval Filip Štrba, študent 4.C triedy, ktorý sa v ťažkej konkurencii umiestnil na krásnom 4. mieste, len jeden bod ho delil od 3. miesta. V kategórii 2C1 našu školu reprezentovala Stanislava Straková, ktorá sa umiestnila na veľmi peknom 5. mieste. Obaja patria medzi vynikajúcich študentov našej školy a sme na nich veľmi hrdí.

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za ich úsilie.

Mgr. Maroš Štorcel, vedúci PK CUJ

Okresné kolo

 

Veľká gratulácia pre nášho študenta FILIPA ŠTRBU zo 4.C triedy, ktorý sa dnes (19.1.2023) zúčastnil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D v priestoroch Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. FILIP bezkonkurenčne zvíťazil a získal 1. miesto v okresnom kole a kvalifikoval sa tak na postup do krajského kola. Je to úžasný výsledok a FILIP i jeho rodičia môžu byť naozaj veľmi hrdí na svojho syna a na jeho fantastický výkon. Samozrejme, my všetci sa moc tešíme, celá SOŠ, Lipová 8, Handlová z tohto prekrásneho výsledku a prajeme FILIPOVI veľa ďalších úspechov, a to nielen v krajskom kole, ale i v živote ako takom!

Všetkým prajem krásny a úspešný deň :)

Mgr. Maroš Štorcel
vedúci PK CUJ

Školské kolo

Dňa 25.11. 2022 sa v našej škole konala olympiáda z anglického jazyka v kategórii 2C1. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1.miesto: Stanislava Straková zo 4.A triedy,
2. miesto: Lenka Michaldová z 3.A triedy,
3.miesto Bibiána Priska Barkocziová z 5.A triedy.
Olympiáda prebiehala na úrovni C1. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

Stanislava Straková nás bude v danej kategórii ďalej reprezentovať na krajskom kole 16.2. 2023.

Srdečne gratulujeme víťazom! Ďakujem všetkým žiakom za ich účasť a rovnako ďakujem učiteľom za prípravu žiakov a za prípravu a realizáciu olympiády v kat. 2C1.

25.11. 2022 sa v priestoroch našej školy konala aj olympiáda z anglického jazyka v kategórii 2D. Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1.miesto: Filip Štrba zo 4.C triedy,
2. miesto: Marek Oršula z 3.C triedy,
3. miesto: Matúš Mozdeň zo 4.B triedy.
Olympiáda prebiehala na úrovni B1/B2.

Filip Štrba nás bude v danej kategórii reprezentovať na okresnom kole 19.1. 2023.

Srdečne gratulujeme víťazom! Ďakujem všetkým žiakom za ich účasť. Zároveň ďakujem učiteľom za prípravu žiakov a za prípravu a realizáciu olympiády v kat. 2D.

Odovzdávanie diplomov víťazom Olympiády z ANJ

Mgr. Maroš Štorcel, vedúci PK CUJ