Olympiáda v anglickom jazyku

Tradične aj v tomto školskom roku sme zorganizovali školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2D a 2C1. Školské kolá sa konali prezenčne na pôde školy a výsledky boli nasledovné:

kategória 2D

1. miesto Peter Ilaš 4.C
2. miesto Boris Papala 4.C
3. miesto Jakub Dobrotka 4.C a Boris Kupka 4.D

kategória 2C1

1. miesto Stanislava Straková 3.A
2. miesto Kristína Kališová 1.A
3. miesto Bibiána Barkócziová 4.A

Víťaz školského kola v kategórii 2D, Peter Ilaš, postúpil do okresného kola, v ktorom s prehľadom zvíťazil a pokračoval tak do krajského kola, kde sa umiestnil na 3. mieste.

Víťazka školského kola v kategórii 2C1, Stanka Straková, postúpila rovno do krajského kola, kde sa umiestnila na 4. mieste.

Všetkým srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a chválime všetkých našich žiakov, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže. Už teraz sa tešíme na ďalšie školské kolo v budúcom školskom roku.

PaedDr. Katarína Matiašková