NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová

Dňa 7. 2. 2022 sa konal piaty ročník súťaže NET&FIIT realizovaný Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Súťaž je zameraná na overenie vedomostí stredoškolákov z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače.

Cieľom tejto súťaže je umožniť žiakom stredných škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí. Víťazi a úspešní riešitelia získajú veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT.

Súťaž sa uskutočnila v online priestore za prísnych pravidiel a zúčastnilo sa jej 29 stredoškolákov z celého Slovenska. Obrovský úspech dosiahli žiaci SOŠ Handlová, ktorí sa umiestnili na prvých desiatich priečkach a absolútnym víťazom sa stal Samuel Lupták žiak 3. C z SOŠ Handlová.

Celá výsledková listina je k dispozícií na stránke: výsledky NET&FIIT 2022

Víťazom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.