Študijné a učebné odbory

SOŠ Handlová pripravuje študentov v nasledujúcich študijných a učebných odboroch:

5-ročný študijný odbor:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre chlapcov aj dievčatá

4-ročné študijné odbory:

2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov
2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik mechatronik- duálne vzdelávanie vo firme Brose Prievidza s.r.o.
2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

3-ročné učebné odbory:

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme SCHEUCH s.r.o.
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika