Zavítal k nám Mikuláš

Dňa 6.12.2022 sme spolu so študentmi SOŠ Handlová odovzdali v rámci akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok..." sociálnemu oddeleniu mesta Handlová 27 krabíc, ktoré prebrala p. Šaláteková. V mene obdarovaných sociálne odkázaných seniorov Vám všetkým patrí veľké "ĎAKUJEME" a veríme, že ich Vaše krásne balíčky veľmi potešia.

V tento deň sa aj na pôde školy študenti školského parlamentu zahrali na Mikuláša a jeho pomocníkov – čertov a anjelov a trošku nám spestrili vyučovanie.

Ďakujeme študentom ŠP

Koordinátor školského parlamentu