Členovia školského parlamentu

Richard Matejka člen ŠP
Róbert Rusnák podpredseda ŠP
Michaela Sidorová člen ŠP
Dominik Petrásek člen ŠP
Daniela Paulínyová člen ŠP
Martin Daško predseda ŠP
Claudia Masárová člen ŠP
Oleg Ružička člen ŠP
Bart Ovšák člen ŠP
Kristína Kubovičová člen ŠP
Miroslav Turčan člen ŠP
Zuzana Schwartzová člen ŠP
Radoslav Zibura člen ŠP
Jaroslav Šiandor člen ŠP
Nikola Lišková podpredseda ŠP
Simona Schubertová člen ŠP