Deň otvorených dverí mesta Handlová

Dňa 19.10.2022 v dopoludňajších hodinách sa študenti SOŠ Handlová zúčastnili Dňa otvorených dverí mesta Handlová.

Prezreli si priestory mestského domu mesta Handlová. Fiktívne sa zúčastnili mladomanželského sľubu v obradnej sále mesta Handlová a taktiež sa zúčastnili fiktívneho mestského zastupiteľstva, kde si vypočuli ako prebieha takéto mestské zastupiteľstvo, čo sa tam prejednáva. V rámci diskusie mohli predložiť aj pár otázok viceprimátorovi mesta Handlová Ing. Iždinskému. Študentov zaujímali informácie ohľadom mestskej plavárne, výstavby obchodného centra Kaufland a aj ako sa budú riešiť pracovné mesta po zrušení baníckeho remesla.

Dňom otvorených dverí nás sprevádzala Mgr. Paulinyová.

Na záver boli študentom rozdané malé uhlíky priamo z Bane Handlová ako pamiatka na ťažbu uhlia v minulosti.

Koordinátor školského parlamentu.