Modrý gombík 2023

V dňoch 15. - 19. mája sa konala celoslovenská zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023, tento rok určená pre všetky deti na podporu duševného zdravia. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť. 18. mája sa aj naši študenti v zbierke snažili vyzbierať určitý obnos na podporu všetkých aktivít práve s deťmi, ktoré potrebujú podporu nás všetkých. Študenti tried 1.A, 2.A, 2,J, 2.D vyzberali 163,15 eura, za čo im patrí poďakovanie. Výnos zbierky Modrý gombík 2023 bude venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. 

Koordinátor školského parlamentu.