Stredoškolská odborná činnosť 2019/2020

 

Školské kolo SOČ

Obhajoby prác SOČ sa uskutočnili v utorok 18.2.2020. Prehliadky prác sa zúčastnilo 5 žiakov zo IV.E triedy . Súťažilo sa v odbore č.12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika a odbore č.9 strojárstvo, hutníctvo, doprava.

Postupujúce práce do vyššieho kola:

1. miesto: Juraj Grolmus - Hydraulický lis
2. miesto: Andrej Minich - LED hudba

V tomto školskom roku prebehlo krajské kolo SOČ dištančnou formou. Našu školu reprezentovala práca Andreja Minicha.

Výsledková listina:

Súťažný odbor 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava:
1.miesto Juraj Grolmus 4.E tl. - Hydraulický lis

Súťažný odbor 12 elektrotechnika, hardware, mechatronika
1.miesto Andrej Minich 4.E mech. – LED Hudba
2.miesto Aleš Bulla 4.E mech. – Autíčko so snímačom prekážok

Študentom v obvodnom kole želáme veľa úspechov.

ňmetodik SOČ Ing. M. Laurová