Školské kolo SOČ

Posledný februárový týždeň sa uskutočnilo školské kolo súťaže SOČ v priestoroch školy. Prácu SOČ v odbore 14 - učebné pomôcky obhajovali žiaci 2.J triedy - Bart Ovšák a Adam Gonska z odboru elektromechanik - silnoprúdové zariadenia. Výsledkom ich práce bol vytvorený funkčný panel na zapájanie svetiel a motora, ktorý slúži ako učebná pomôcka.

Prácu SOČ v odbore 12 - elektrotechnika, hardware, mechatronika obhajoval žiak 4.C triedy - Mário Klopan z odboru informačné a sieťové technológie. Jeho prácou bol vytvorený model inteligentného skleníka.

Odborná komisia v zložení Mgr. Peter Fabian, Milan Neuschl, Ing. Mária Laurová posúdila obe práce a odporučila ich postup do vyššieho kola súťaže SOČ. Riešiteľom gratulujeme a želáme úspešnú obhajobu ich prác.

Školský koordinátor SOČ Ing. Mária Laurová