Stredoškolská odborná činnosť

Milí študenti, opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj súčasťou príloh.

Rozsah práce max. 25 strán, celková obhajoba práce s diskusiou max. 15 min. ( 8 min. obhajoba, 7 min. diskusia).

Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii na stránke školy ako aj u školského koordinátora SOČ Ing. Márii Laurovej.

Konzultačné hodiny: pondelok 11.25 - 12.10 budova A kab.

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj a vytvor prácu, ktorú vieš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Školské kolá budú ukončené do 24.2.2023.

Organizačný poriadok SOČ
Metodika SOČ
Štruktúra prác SOČ
Súťažné odbory SOČ pre šk. rok 2022/23
Elektronické zdroje materiálov
Organizačno-technické pokyny

 

Stredoškolská odborná činnosť 2022/2023 

Stredoškolská odborná činnosť 2019/2020

Stredoškolská odborná činnosť 2018/2019

Stredoškolská odborná činnosť 2017/2018

Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

Stredoškolská odborná činnosť 2015/2016