Stredoškolská odborná činnosť

Milí študenti, opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku
b) s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj súčasťou príloh.

Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii na stránke školy ako aj u školského koordinátora SOČ .

Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?
Tak sa zapoj a vytvor prácu, ktorú vieš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

Kalendár SOČ na šk. rok 2020/21
Organizačný poriadok SOČ
Metodika SOČ
Štruktúra prác SOČ
Súťažné odbory SOČ pre šk. rok 2020/21
Elektronické zdroje materiálov

 

Stredoškolská odborná činnosť 2019/2020

Stredoškolská odborná činnosť 2018/2019

Stredoškolská odborná činnosť 2017/2018

Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

Stredoškolská odborná činnosť 2015/2016