Sponzori školy

Ďakujeme všetkým sponzorom za ich finančné a materiálne prostriedky, ktorými prispeli k rozvoju vzdelávacieho procesu na našej škole a na podporu aktivít a projektov.

 

 

Poďakovanie

Poďakovanie za finančný dar

Inovácia odbornej elektroučebne

Poďakovanie za nefinančný dar