Členovia Rady školy
od 1.9.2021

 1. Ing.Renáta Chylová – predseda RŠ
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 2. Ing. Dušan Botka
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 3. Jana Čaplárová
  zástupca nepedagogických zamestnancov SOŠ
 4. Bc. Marcela Hudecová
  zástupca rodičov SOŠ
 5. Marcela Ratkovská
  zástupca rodičov SOŠ
 6. Mgr. Soňa Šimová
  zástupca rodičov SOŠ
 7. Hana Húsenicová
  zástupca za žiacku radu SOŠ
 8. Ing. Miroslav Žiak
  zástupca TSK
 9. RNDr. Viera Beňová
  zástupca TSK
 10. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
  zástupca TSK
 11. Ing. Marián Lovás
  zástupca TSK
  zástupca firmy Brose pre duálne vzdelávanie

 

Časovo-tématický plán Rady školy

Vyhodnotenie rady školy

Štatút rady školy