Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Členovia Rady školy
od 1.9.2021

 1. Ing.Renáta Chylová – predseda RŠ
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 2. Ing. Dušan Botka
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 3. Jana Čaplárová do 31.12.2021, Dana Hricová od 1.1.2022
  zástupca nepedagogických zamestnancov SOŠ
 4. Bc. Marcela Hudecová
  zástupca rodičov SOŠ
 5. Marcela Ratkovská
  zástupca rodičov SOŠ
 6. Mgr. Soňa Šimová
  zástupca rodičov SOŠ
 7. Hana Húsenicová
  zástupca za žiacku radu SOŠ
 8. Ing. Miroslav Žiak
  zástupca TSK
 9. RNDr. Viera Beňová
  zástupca TSK
 10. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
  zástupca TSK
 11. Ing. Marián Lovás
  zástupca TSK
  zástupca firmy Brose pre duálne vzdelávanie

 

Časovo-tématický plán Rady školy

Vyhodnotenie rady školy