Členovia Rady školy
od 1. 2. 2023

 1. Ing.Renáta Chylová – predseda RŠ
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 2. Mgr. Soňa Švajlenová
  zástupca pedagogických zamestnancov SOŠ
 3. Dana Hricová
  zástupca nepedagogických zamestnancov SOŠ
 4. Bc. Marcela Hudecová
  zástupca rodičov SOŠ
 5. Marcela Ratkovská
  zástupca rodičov SOŠ
 6. Mgr. Denisa Boráková, od 25.5.2023
  zástupca rodičov SOŠ
 7. Martin Daško 
  zástupca školského parlamentu
 8. JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
  zástupca TSK
 9. MUDr. Ladislav Procházka, MPH
  zástupca TSK
 10. PaedDr. Eleonóra Porubcová
  zástupca TSK
 11. Ing. Marián Lovás
  zástupca TSK
  zástupca firmy Brose pre duálne vzdelávanie

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľky SOŠ Handlová

Zápisnica z volieb pedagogického zamestnanca do Rady školy. 

Časovo-tématický plán Rady školy

Vyhodnotenie rady školy