Tematické zážitkové vzdelávanie

26. októbra 2017 študenti Strednej odbornej školy v Handlovej navštívili v rámci podpory tematického zážitkového vzdelávania historické múzeum holokaustu v Seredi, hrad Červený kameň a historické centrum mesta Trnava.

Trenčiansky samosprávny kraj pridelil stredným školám účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie a prírodných vied. Zapojili sme sa do výzvy TSK a získali finančné prostriedky na realizáciu projektu.

Prvou zástavkou na ceste zážitkového vzdelávania bolo múzeum v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k obdobiu riešenia židovskej otázky. Pod vedením lektorov absolvovali študenti program pozostávajúci z prednášky a prehliadky. Videli dokument o výpovedi starej pani, ktorá prežila detstvo v tábore, lektori prezentovali príbehy detí, ktoré sa do koncentračného tábora dostali, ako boli pracovne zneužívané, diskriminované, rozprávali o prenasledovaní Židov. V rámci prehliadky mohli vidieť rôzne dobové artefakty – topánky, detský kočík... .

Následne cesta pokračovala a smerovala k poznávaniu historických miest slovenského národa na hrad Červený kameň, kde bola pre študentov pripravená prehliadka zameraná na dobovo zariadené hradné interiéry (ukážky bývania šľachty, historického vojenstva), prednáška o histórii hradu, jeho panovníkoch. Poslednou zástavkou bolo historické centrum mesta Trnava – spoznávanie pamätihodností.

Návšteva múzea i hradu zanechala u všetkých veľký zážitok.