Návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku

DK Handlová podal na Ministerstve spravodlivosti projekt venovaný ľudským právam, boju proti extrémizmu a intolerancii s názvom POSOLSTVO. Uvedeného projektu mala možnosť zúčastniť sa aj naša škola spolu so žiakmi a zástupcami všetkých škôl v Handlovej.

Jednou z aktivít bola návšteva koncentračného tábora Majdanek v Poľsku ktorej sa zúčastnilo 8 vybraných žiakov našej školy, pedagogický dozor zabezpečovala Ing. Jana Kubáleková.

Zájazd sa konal v dňoch - utorok 6. 6. 2017 do stredy 7. 6. 2017, ubytovaní sme boli v Lubline.

V stredu sme sa zúčastnili prehliadky koncentračného tábora Majdanek - ktorý je súčasťou mesta Lublin. Prehliadka trvala približne 2,5 hodiny.

Koncentračné tábory súvisia s porušovaním ľudských práv a najmä zákonov o spravodlivom súdnom procese. Koncentračný tábor Majdánek slúžil rôznym cieľom:

  • od miesta dočasnej izolácie osôb, o ktorých osude sa rozhodlo neskôr,
  • cez tábor nútenej práce, teda otrockej,
  • až po miesto fyzickej likvidácie uskutočňovanej rôznymi metódami.

Väzenie bolo realizované vo forme barakov na oplotenom a stráženom území. Táto „továreň na smrť“ bola miestom koncentrácie ľudí pred ich úmyselnou záhubou v špeciálne preto skonštruovaných zariadeniach na zabíjanie v plynových komorách a neskôr likvidáciou tiel v krematóriu. Tento vyhladzovací tábor bol vytvorený počas druhej svetovej vojny hitlerovským Nemeckom. Podľa odhadov na základe kapacity tábora a množstva nájdeného ošatenia a obuvi, zahynulo najmenej 400 000 židovských obetí, celkovo asi 1,5 milióna osôb všetkých národností.

Počas spiatočnej cesty domov sme mali možnosť si prehliadnuť pamätník Dukla, pri ktorom sú pochovaní príslušníci 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli počas trvania Karpatsko – duklianskej operácie.

Za veľmi zaujímavé a pútavé informácie zo života obetí koncentračného tábora Majdanek v Poľsku z obdobia 2. svetovej vojny vďačíme Mgr. Branislavovi Čukanovi, ktorý spolu s Mgr. Jarmilou Žiškovou oslovil našu školu projektom POSOLSTVO. Za účasť v projekte ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Jana Kubáleková