Stredná odborná škola Handlová otvorila nové streetballové ihrisko

V záujme skvalitnenia podmienok pre rozvíjanie športových a pohybových aktivít mladých ľudí sa vedenie Strednej odbornej školy v Handlovej rozhodlo vybudovať vo svojom areáli nové streetballové ihrisko s kvalitným povrchom. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou aj vďaka projektu Nadácie SPP, SPP a Ekofondu. Projekt "Hrajte streetball, buďte fit, v dnešnej dobe je to hit“ postúpil do verejného on-line hlasovania a v ňom sa umiestnil na druhom mieste.

Slávnostné otvorenie ihriska sa uskutočnilo dňa 12. novembra 2013 za účasti prednostu Okresného úradu Prievidza JUDr. Ing. Jozefa Stopku, trénera basketbalového klubu MBK Handlová Karola Kučeru, riaditeľa školy Mgr. Jozefa Barborku, zástupcu Gymnáziu I. Bellu v Handlovej Mgr. Františka Krajčoviča. Nechýbali ani žiaci Strednej odbornej školy, Gymnázia I. Bellu a mládeže z Handlovej.

Podujatie otvorilo vystúpenie tanečnej školy Volcano. Po úvodnom príhovore, poďakovaní SPP, Nadácii SPP v spolupráci s Ekofondom a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu nového športoviska, nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky, ktorým sa streetballové ihrisko symbolicky odovzdalo do užívania žiakom školy a širokej verejnosti z okolia Handlovej. Sprievodným podujatím otvorenia bol streetballový zápas medzi hráčmi Strednej odbornej školy Handlová a Gymnáziom I. Bellu v Handlovej. Zápas sa skončil víťazstvom hráčov Strednej odbornej školy Handlová.

Streetballové ihrisko je určené nielen pre žiakov Strednej odbornej školy v Handlovej, ale aj širšiu verejnosť mesta Handlová, žiakov okolitých základných škôl a Gymnázia I. Bellu v Handlovej, basketbalistov MBK Handlová.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.