Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Predmetové komisie

 

PK spoločensko-vedných predmetov
predseda PaedDr. Anna Verníčková
členovia  Mgr. Filip Pastucha
Mgr. Dagmar Strmeňová
Mgr. Jana Šnircová
Mgr. Soňa Švajlenová
Mgr. Petra Fečová
Ing. Renáta Chylová
Mgr. Jarmila Jendrušáková
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Jana Kubáleková
Mgr. Eva Labanczová
Mgr. Zuzana Majdánová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Eva Turzová
   
PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 
predseda  Mgr. Iveta Dobrotková
členovia  Mgr. Jarmila Jendrušáková
Mgr. Blažej Ľahký
Mgr. Roderik Rybanský
Mgr. Viera Uhrinová
Mgr. Petra Fečová
Mgr. Viktória Boronkayová
Ing. Mária Dierová
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Róbert Zváč 
   
PK cudzích jazykov
predseda Mgr. Maroš Štorcel
členovia

Mgr. Viktória Boronkayová
Mgr. Petra Fečová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Roman Krebes
Mgr. Eva Labanczová
Mgr. Zuzana Majdánová
PaedDr. Katarína Matiašková
Ing. Jela Neuschlová
PaedDr. Andrea Polerecká
Mgr. Zuzana Štefancová
Ing. Alena Kubová
Ing. Mária Laurová
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková

   
PK odborných ekonomických predmetov
predseda Ing. Adriana Alsharabiová
členovia Ing. Viera Dobiášová
Ing. Renáta Chylová
Ing. Janka Ivanová
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Silvia Maruniaková
Ing. Henrieta Sviteková
Ing. Eva Turzová
Ing. Róbert Zváč
Ing. Jana Bojová
Mgr. Zuzana Majdánová
Mgr. Maroš Štorcel
Mgr. Jana Tonhauserová
   
PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov
predseda  Ing. Gilda Görcsösová 
členovia  Ján Beránek
Ing. Jana Bojová
Ing. Ladislav Cingel
Ing. Mária Dierová
Ing. Zuzana Hátriková
Mgr. Patrik Hozlár
Ing. Mária Laurová
Ing. Jozef Neuschl
Jozef Pavlák
Ing. Jaroslava Račáková
Ing. Vladimír Škrípala
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Jela Neuschlová
   
PK informačno-technických predmetov
predseda  Mgr. Iveta Čapliarová
členovia Ing. Janka Dežerická
Ing. Stanislav Dolník
Mgr. Peter Fabian
Ing. Alena Kubová
Ing. Alena Michalovičová
Mgr. Viera Pallerová
Ing. Vladimír Škrípala
Ing. Mária Dierová
Ing. Zuzana Hátriková
Ing. Janka Ivanová
Ing. Martina Kovalčíková
Ing. Roman Krebes
Ing. Jana Kubáleková
Ing. Henrieta Sviteková
Mgr. Jana Tonhauserová
Ing. Eva Turzová