Okruhy maturitných tém z odborných predmetov

odbor elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 

Forma: Praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy

 1. Integrovaný telefónny prístroj (A)
 2. Tvorba WWW stránok(A,B)
 3. Návrh elektronických obvodov (A,B,C)
 4. Číslicový počítač, spolupráca s okolím, prevodníky, využitie počítača na meranie, ovládanie a reguláciu (A,B)
 5. Pokročilý subneting (podsieťovanie) (A,B,C)
 6. Konfigurácia siete a podsieťovanie, konfigurácia routerov (A,B)
 7. Formátovanie disku a inštalácia systémov a aplikačných programov, nastavovanie siete(A)

 

Forma: Obhajoba vlastného projektu

 1. Tvorba www stránok
 2. Tvorba elektronického zariadenia

 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 1. Napájacie zdroje
 2. Meracie prístroje
 3. Mikrokontroléry, popis MC 8051, programovanie
 4. Grafické systémy - program CAPTURE
 5. Zobrazovacie prístroje a generátory
 6. Grafické systémy – program LAYOUT
 7. Základy automatizácie a riadenie
 8. Komunikácia na sieti
 9. Funkcia a protokoly aplikačnej vrstvy
 10. Transportná vrstva OSI modelu
 11. Sieťová vrstva OSI modelu
 12. Adresovanie sietí IPv4
 13. Dátová – linková vrstva
 14. Fyzická vrstva
 15. Ethernet
 16. Operačné systémy 1
 17. Operačné systémy 2
 18. Telefónny prístroj
 19. Telefónne ústredne
 20. Telekomunikačná sieť
 21. Oznamovacie vedenia
 22. Prenosové systémy
 23. Koncepcia a služby ISDN, B-ISDN
 24. Prenos dát v telefónnej sieti
 25. WWW stránka