Okruhy maturitných tém z odborných informatických predmetov

odbor grafik digitálnych médií

 

 1. Základy vektorovej a bitmapovej grafiky
 2. Základy spracovania sekvencií
 3. Selekcie a transformácie v bitmapovom editore
 4. Symboly pri spracovaní sekvencií
 5. Retušovanie v bitmapovom editore
 6. Vytváranie animácií
 7. Maľovanie
 8. Zvuk v animáciách
 9. Vrsty v bitmapovom editore
 10. ActionScript I.
 11. Text v bitmapovom editore
 12. Kreslenie v bitmapovom editore
 13. 3D modelovanie
 14. Vektorová grafika
 15. Spracovanie videa
 16. Spracovanie textu pre webstránku
 17. Spracovanie zvuku
 18. Skenery
 19. Počítačové siete, Internet, služba www
 20. Správa farieb vo Photoshope
 21. Štruktúra webstránky
 22. Filtre v bitmapovom editore
 23. Grafika a multimédiá vo webstránke
 24. Tabuľky vo webstránke
 25. Navigácia vo webstránke
 26. Zoznamy
 27. Vzhľad webstránky pomocou štýlov
 28. Polohovanie prvkov webstránky
 29. Rollovery
 30. Formuláre vo webstránke
 31. PHP – práca so súborom
 32. Elektronické publikácie
 33. Grafické prvky a grafické editory
 34. Vlastnosti obrazu
 35. Svetlo a farby
 36. Písmo
 37. Grafické techniky
 38. Polygrafický proces
 39. Potláčané materiály a tlačové farby
 40. Kniha a dokončovacie spracovanie
 41. Vektorový program CorelDraw
 42. Digitálne média
 43. Zalamovanie stránok