Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Maturitné okruhy

Anglický jazyk - úroveň B1

Anglický jazyk - úroveň B2

Anglický jazyk - úroveň C1

Ekonomické predmety - odbor obchodná akadémia

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - denná forma

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - externá forma

Matematika

Nemecký jazyk - úroveň B1

Nemecký jazyk - úroveň B2

Odboné predmety- odbor elektrotechnika

Odborné predmety - odbor grafik digitálnych médií

Odborné predmety - odbor mechanik elektrotechnik

Odborné predmety - odbor mechanik počítačových sietí

Odborné predmety - odbor technické lýceum

Odborné predmety - odbor TIS

Odborné predmety - odbor sociálno-právna činnosť

Slovenský jazyk a literatúra