Maturitné okruhy

Anglický jazyk - úroveň B1

Anglický jazyk - úroveň B2

Anglický jazyk - úroveň C1

Ekonomické predmety - odbor obchodná akadémia

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - denná forma

Ekonomické predmety - odbor podnikanie v remeslách a službách - externá forma

Matematika

Nemecký jazyk - úroveň B1

Nemecký jazyk - úroveň B2

Odboné predmety- odbor elektrotechnika

Odborné predmety - odbor grafik digitálnych médií

Odborné predmety - odbor informačné a sieťové technológie

Odborné predmety - odbor mechanik počítačových sietí

Odborné predmety - odbor sociálno-právna činnosť

Slovenský jazyk a literatúra