Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí

Maturitné témy

 1. Základy algoritmizácie
 2. Operačné systémy pracovných staníc
 3. Práca v Internete
 4. Tabuľkové procesory
 5. Základy programovania I
 6. Počítačové vírusy a ochrana proti nim
 7. Sieťové operačné systémy
 8. Zabezpečenie počítačových sietí
 9. Číselné sústavy, základné logické funkcie a obvody
 10. Architektúra počítačov – historický vývoj
 11. Procesory
 12. Základné dosky, zbernice
 13. Tlačiarne, technológie tlače
 14. Grafika, grafické a prezentačné programy
 15. Základy programovania II
 16. Úvod do počítačových sietí
 17. Sieťový model OSI a jeho vrstvy
 18. Sieťové médiá
 19. Sieťový model TCP/IP a jeho vrstvy
 20. IP adresovanie
 21. Projekt štruktúrovanej kabeláže
 22. Úvod do smerovačov, HW, porty, IOS
 23. Základná konfigurácia smerovačov
 24. Základy smerovania, smerovacie protokoly
 25. Štandardné zoznamy riadenia prístupu – ACL