Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Kariérny poradca informuje...

Úlohou kariérneho poradcu je príprava žiakov na vstup na trh práce. Sprostredkuje informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, absolvuje s nimi veľtrhy práce, napomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.

Žiakom, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium, poskytuje informácie o pomaturitnom, nadstavbovom a vysokoškolskom štúdiu. So žiakmi sa zúčastňuje medzinárodného veľtrhu vysokých škôl, zúčastňuje sa dní otvorených dverí, pomáha žiakom s vypisovaním prihlášok na VŠ štúdium, poskytuje individuálne konzultácie.

Kam po strednej...

Plán práce kariérneho poradcu pre šk. rok 2021/22