Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Kariérny poradca informuje...

Úlohou kariérneho poradcu je príprava žiakov na vstup na trh práce. Sprostredkuje informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, absolvuje s nimi veľtrhy práce, napomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.

Žiakom, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium, poskytuje informácie o pomaturitnom, nadstavbovom a vysokoškolskom štúdiu. So žiakmi sa zúčastňuje medzinárodného veľtrhu vysokých škôl, zúčastňuje sa dní otvorených dverí, pomáha žiakom s vypisovaním prihlášok na VŠ štúdium, poskytuje individuálne konzultácie.

Kam po strednej...

Plán práce kariérneho poradcu pre šk. rok 2021/22