Kariérny poradca informuje...

Úlohou kariérneho poradcu je príprava žiakov na vstup na trh práce. Sprostredkuje informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, absolvuje s nimi veľtrhy práce, napomáha žiakom, aby si optimálne vybrali.

Žiakom, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium, poskytuje informácie o pomaturitnom, nadstavbovom a vysokoškolskom štúdiu. So žiakmi sa zúčastňuje medzinárodného veľtrhu vysokých škôl, zúčastňuje sa dní otvorených dverí, pomáha žiakom s vypisovaním prihlášok na VŠ štúdium, poskytuje individuálne konzultácie.

Kam po strednej...

Plán práce kariérneho poradcu pre šk. rok 2021/22