Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Junior Achievement Slovensko

 

školský rok 2018/2019

"Vedieť sa správne rozhodnúť..."

Celoslovenské finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“ sa uskutočnilo 30.mája 2019 v priestoroch firmy HPE Bratislava. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia prípadovej štúdie Karolína Spišáková a Martin Švec (2.A). V záverečnom kole súťaže sa stretlo 8 tímov z celej republiky, v ktorom riešili v krátkom čase novú prípadovú štúdiu a hlavne si preverili svoje komunikačné zručnosti, pohotovosť a kreativitu v riešení problémov. Aj keď sa naši študenti neumiestnili na medailových priečkach, patrí im poďakovanie za sympatický výkon, snahu a vzornú reprezentáciu školy.

 

Junior Achievement 2017/2018

Junior Achievement 2016/2017

Junior Achievement 2015/2016