Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Junior Achievement Slovensko

 

školský rok 2018/2019

"Vedieť sa správne rozhodnúť..."

Celoslovenské finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“ sa uskutočnilo 30.mája 2019 v priestoroch firmy HPE Bratislava. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia prípadovej štúdie Karolína Spišáková a Martin Švec (2.A). V záverečnom kole súťaže sa stretlo 8 tímov z celej republiky, v ktorom riešili v krátkom čase novú prípadovú štúdiu a hlavne si preverili svoje komunikačné zručnosti, pohotovosť a kreativitu v riešení problémov. Aj keď sa naši študenti neumiestnili na medailových priečkach, patrí im poďakovanie za sympatický výkon, snahu a vzornú reprezentáciu školy.

 

Junior Achievement 2017/2018

Junior Achievement 2016/2017

Junior Achievement 2015/2016