IT ScienceLab

                         

V mesiaci november sú naplánované krúžky Internet vecí v ScienceLab na SOŠ Handlová. Srdečne sú pozvaní aj žiaci základných škôl a ich rodičia. Termíny stretnutí na mesiac november sú 20.11. a 27.11.2019.

    

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.