Názov projektu: Cezhraničný systém manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní

Miesto realizácie projektu

Projekt sa realizuje v oprávnenom území operačného programu.

Vedúci partner zo SR: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Handlová

Hlavný cezhraničný partner z ČR: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, príspevková organizace – Jihomoravský kraj, okres Brno – Venkov, mesto/obec Sokolnice. Samotná realizácia aktivít je realizovaná v odborných učebniach a laboratóriách obidvoch škôl, ale aj výučbových dielňach v partnerských firmách.

späť na úvod