Ukážka č. 1

Psy sa postupne vyvinuli zo skrotených vlkov asi pred 10 000 rokmi. Zdržiavali sa pri ľudských osídlach, kde nachádzali zvyšky potravy. Pre človeka sa stali pomocníkmi pri love zvierat a dokázali ho chrániť aj proti iným dravcom. Pes poslúcha človeka, lebo ho považuje väčšinou za vodcu svojej svorky.

(Biológia pre II. ročník osemročných gymnázií, str. 11)

 1. Označte skupinu podstatných mien podľa vzoru dub:
  psy, človeka, vlkov, rokmi, zvyškov
  vlkov, potravy, psy, rokmi, svorky
  vlkov, zvyšky, lov, psy, rokmi
  vodcu, vlkov, dravcom, psy, zvyšky

   

 2. Označte správne určenú poslednú vetu úryvku:
  jednoduchá holá veta
  jednoduchá rozvitá veta
  priraďovacie súvetie
  podraďovacie súvetie

   

 3. V ktorom slovnom spojení sa nachádza nezhodný prívlastok?
  zvyšky potravy
  zo skrotených vlkov
  proti iným dravcom
  pri ľudských osídlach

   

 4. Označte antonymum k slovu väčšina:
  zväčša
  menej
  najviac
  menšina

   

 5. Označte synonymum slova svorka vyplývajúce z textu:
  spona
  skupina
  spojka
  skoba

   

 6. Označte predložky vypísané z textu:
  pred, sa, za, pre, zo, pri
  zo, pri, aj, proti, za, pre
  zo, pred, pri, pre, proti, za
  pred, pri, asi, za, proti, zo

   

 7. Označte nominatív jednotného čísla slova zvyšky:
  zvyšok
  zvýšenie
  zvyšku
  zvyšky

   

Ukážka č. 2

Keď sa jašteričk- dostali na slnce, bl-šťali sa ako zlaté. Také jašteričk- Adam ešte nev-del. Nahol sa pozorne nad ne, ab- ich nesplašil a ab- zbl-zka v-del to čudo. Jašteričk- sa jednako poplašili a zm-zli pod skalou. Zm-zli, ale čosi zostalo za nimi. Adam pozerá na to a v-dí zlat- prášok. Vzal z neho trošku medzi prst-, či sa nem-li. No darmo si potom oči pretieral, bolo to zlato.

(Jozef Horák: Ako objavili štiavnické bane)

 1. Označte pravopisne správne napísané slová:
  jašteričky, blišťali, nevidel, aby, zblízka, zmyzli, zlatý, prsty, nemýli
  jašteričky, blyšťali, nevidel, aby, zblízka, zmizli, zlatý, prsty, nemýli
  jašterički, blyšťali, nevydel, aby, zblízka, zmizli, zlatý, prsty, nemýli
  jašteričky, blišťali, nevidel, aby, zblýzka, zmizli, zlatý, prsty, nemýli

   

 2. Označte básnické slovo:
  trošku
  nesplašil
  slnce
  zlato

   

 3. V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané pravopisne správne?
  Anglický občan, Sherlockove detektívky, angličtina
  angličan, stanica v Paríži, Angličtina
  Angličan, sherlockove detektívky, Francúzsky taxikár
  anglický občan, francúzsky taxikár, angličtina

   

 4. V ktorej možnosti sú podstatné mená, z ktorých každé sa skloňuje podľa iného vzoru pre ženský rod?
  maličkosť, detektívok, časti, stanice
  batožinu, maličkosť, odpoveď, stopu
  kníh, stanice, batožinu, časti
  odpoveď, stanice, stopu, časti

   

 5. V ktorej možnosti sú slohové útvary so spoločnými znakmi?
  poviedka, román, prívet
  výklad, odborný opis, príhovor
  umelecký opis, úvaha, vizitka
  správa, pozvánka, program kina

   

 6. V ktorej možnosti sú správne určené básnické prostriedky?
  belasý večer ako mäkké ruky mamy - vietor spánku - hviezdy sa cudne mrakmi zahalia

  prirovnanie, personifikácia, epiteton
  personifikácia, epiteton, metafora
  personifikácia, metafora, prirovnanie
  prirovnanie, metafora, personifikácia

   

 7. Ktorá veta je napísaná bez pravopisnej chyby?
  Nadrobno nakrájanú cibulu opražíme v menšom hrnci na rozpálenom oleji.
  Pridáme paradajkové pyré, zalejeme vodou, posolíme a vložíme klinčeky.
  Za občasného premiešania povaríme v prikritom hrnci asi pätnásť minút.
  Napokon polievku zahustíme maizenou ktorú pred tým vymiešame vo vode.

   

 8. Aký význam má slovo rozpumpovala v krátkej správe?
  Návštevníkov včerajšieho koncertu najviac rozpumpovala a primäla vlniť sa v rytme samby najmä ohnivá hudba, za čo hudobníkom ďakujeme.
  posilnila
  rozprúdila
  načerpala
  udivila

   

 9. Ktorá z možností obsahuje stupňovanie deja?
  Nemám rád, že ma miluješ, tak ma to mrzí.
  Buď ku mne trochu ľahostajná a trochu chladná!
  Zakazuj lásku, mraz ju, drv ju, nič ju!
  Len z kyprej pôdy pochybností nám láska rastie.

   

 10. Ktorá z nasledujúcich ľudových múdrostí je pranostikou?
  Komu sa nelení, tomu sa zelení.
  Keď netečie, aspoň kvapká.
  Margita muchám vrece rozväzuje.
  Po daždi zas slnko svieti.

   

 11. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí?
  Vošiel do _atematického kabinetu _ákladnej školy v Záhumní. Onedlho stál pred budovou _olicajného zboru Slovenskej _epubliky. Potom kráčal po _lici obrancov mieru.
  M, z, P, R, u
  M, Z, p, R, U
  m, Z, p, r, u
  m, Z, P, r, U

   

Ukážka č. 3

21. 1. '17 10.55

Práve sme si vypočuli príhovor riaditeľa. Oznámil nám, že 7. februára bude v škole veľký ples, pretože škola oslavuje 35. výročie vzniku. Podľa mňa nám odpadne vyučko. Super!!!Každý má prísť v kostýme postavy alebo obdobia, ktoré má najradšej. Uf! Za čo pôjdem? A navyše – máme so sebou vziať aj dákeho spoločníka. Nemusí byť z našej školy. Tu teda vážne pohorím! Všetky baby si vezmú svojich chalanov a ja budem sama! Kto by mi mohol robiť spoločnosť? Patrik? To bude ťažké. Maťa by ma rovno zavraždila, Erika by ma vyfackala a bohvie, kto by mi ešte čo urobil. Takže nič. Lukáš? Ten by ma uslintal na smrť. Alebo by sme sa šťavnato pohádali. A Simona by ma ukameňovala. Žeby Rišo? Možno by som sa mohla opýtať. Alebo... Belko?

(Zuzka Šulajová - upravené)

 1. S kým by sa hrdinka príbehu na plese poškriepila?
  s Patrikom
  s Lukášom
  s Erikou
  s Rišom

   

 2. V ktorej z možností sa nachádza metafora?
  tu vážne pohorím
  vziať so sebou spoločníka
  na mňa všetci zízajú
  osvetľujú ma reflektory

   

 3. Ktorý slohový postup je použitý v ukážke?
  výkladový
  informačný
  opisný
  rozprávací

   

 4. Aký literárny žáner predstavuje ukážka?
  novelu
  reportáž
  tragédiu
  denník

   

 5. V ktorom zo slovných spojení z ukážky nedochádza k spodobovaniu?
  práve sme si vypočuli
  veď aj to je spoločník
  vyučko nám odpadne
  teraz si viem predstaviť

   

 6. Ktorý slovný druh sa nenachádza ani v jednej z nasledujúcich viet?
  Lietadlo bezpečne pristálo na letisku. Hurá! A priatelia nás naozaj navštívili
  častica
  príslovka
  spojka
  citoslovce

   

 7. Deti v zime kŕmia sýkorky a vrabce. Vo vete sa nachádza:
  viacnásobný podmet
  rozvitý podmet
  viacnásobný predmet
  rozvitý predmet

   

 8. Pozrel som pod korunu stromu a našiel korunu pre šťastie. Ako nazývame zvýraznené slová?
  antonymá
  opozitá
  synonymá
  homonymá

   

 9. Ktorý znak nie je charakteristický pre baladu?
  gradácia
  šťastný koniec
  zdrobneniny
  zhustený dej

   

 10. Rým je:
  zvuková zhoda slabík na konci veršov
  jeden riadok básne
  rovnaký začiatok veršov
  mesto v Taliansku

   

 11. Vyhľadajte jednočlennú vetu slovesnú:
  Babička rozprávala príhody z mladosti.
  Seď!
  Vonku sneží.
  Zbojnícka mladosť.

   

 12. Označte slovo, ktoré má predponu:
  medzi konármi
  dvojkrídlovce
  chitínový
  vypustiť