Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium
6403 L - podnikanie v remeslách a službách
2414 L 01 - strojárstvo - výroba, montáž a 
             oprava prístrojov, strojov a zariadení

Pomaturitné štúdium
6851 N sociálno - právna činnosť

Prihlášky s prílohami do nadstavbového štúdia je potrebné zaslať najneskôr do 31.5.2022.
Prihlášky s prílohami do pomaturitného štúdia je potrebné zaslať v 1. termíne do 31.5.2022, v 2. termíne do 31.7.2022.
Dokumenty na stiahnutie:

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

Oznamujeme všetkým žiakom základnej školy, ktorí neboli úspešní v I. kole prijímacích skúšok, že sa na našej škole uskutoční II. kolo prijímacieho konania do nasledovných odborov:

  • 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium - 6 voľných miest
  • 2679 K mechanik - mechatronik - 3 voľné miesta
  • 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - 3 voľné miesta
  • 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - 5 voľných miest

Termín konania II. kola prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 21. 06. 2022 (utorok). Prihlášky na štúdium bude možné poslať prostredníctvom edupage do 20. 06. 2022 alebo poštou v papierovej forme do 17.06.2022.


Organizácia internej časti maturitnej skúšky
(aktualizované 3.6.2022)

slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
odborné predmety
matematika


Opäť skvelé výsledky študentov informačných a sieťových technológií
zo SOŠ Handlová

Dňa 21.04.2022 sa konal už 17. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2022). Táto súťaž umožňuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.

Študentskú súťaž NAG 2022 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Aj napriek nevhodnému termínu (v čase prijímacích skúšok na VŠ a z tohto dôvodu nemožnosti účasti študentov štvrtých ročníkov) dosiahli mladší študenti SOŠ Handlová skvelé výsledky. Z viac ako 100 súťažiacich z celého Slovenska sa všetci traja súťažiaci z našej školy umiestnili v prvej dvadsiatke:
4.miesto: Samuel Lupták, študent 3.C, odbor IST
16.miesto: Filip Štrba, študent 3.C, odbor IST
17. miesto: Ján Pullmann, študent 2.C, odbor IST

Ďakujeme chlapcom za výbornú reprezentáciu našej školy.


Aktuálne ponuky práce v SOŠ Handlová

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk
Učiteľ/ka SŠ - informatika
Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika
Učiteľ/ka SŠ - mechatronika
Učiteľ/ka SŠ - fyzika
Majster odbornej výchovy
Vedúci školskej jedálne


Dejepisná exkurzia
ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022
Súťaž Majster Rétor - Anglická sekcia
Best in English
Olympiáda v anglickom jazyku
NET&FIIT 2022 - ďalší úspech sieťarov zo SOŠ Handlová
„Európska mobilita – vzdelávanie, skúsenosť a prax“
Vianočné aktivity ŽŠR
Finančné zbierky organizované ŽŠR
Európsky deň jazykov
Medzinárodná robotická súťaž ROBO vozítko Plzeň 2021 EU
Stredoškolská odborná činnosť

 

 

Európsky deň jazykov

„Zvládnuť školu rozmanitých jazykov je jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Hodnotu iných jazykov si väčšinou uvedomíme až vtedy, keď začneme objavovať svet okolo nás.“

Sprich mit mir....!, talk to me, pogovori so mnoy, parla con me, parle-moi, mow do mnie, hovor se mnou, hovor so mnou...

Európsky deň jazykov oslavuje 20 rokov, jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Od roku 2001 za zapájajú milióny ľudí, oslavujú jazykovú rozmanitosť, podporujú jazykové vzdelávanie a práve 26.september sa pre nás všetkých stal veľkým sviatkom.

Každý jazyk je hodnotný, nádherný, každý jazyk sa oplatí učiť, pretože je budúcnosťou našich detí.

Preto sme aj my venovali na hodinách nemeckého jazyka týždeň cestovaniu a krásam jazykov Európy. Spoznávali sme nové krajiny, naučili sme sa „Ahoj! “, „Ako sa máš? “ a „Dobrý deň!“ v mnohých jazykoch, vypočuli a vyskúšali sme si hru „ Sprich mit mir! (Hovor so mnou).

Odhalili sme spolu, koľko spoločného majú jazyky Európy, v čom sú jedinečné, niekedy až tajomné. Vytvorili sme kartičky s vlajkami, dôležitými frázami a číslami a na záver sme pripravili projekt o našej ceste s mnohými fascinujúcimi údajmi.

Zistili sme, že na svete je 6-7 tisíc jazykov, najviac ľudí rozpráva čínsky, (900 miliónov ľudí), angličtina je až na 3.mieste po španielčine, každé dva týždne zanikne na svete jeden jazyk, maďarčina je vďaka 26 pádom najťažším jazykom sveta, nemčina je jazykom s najdlhšími slovami, slovenčina miluje spoluhlásky a francúžština má iný spôsob počítania od 70-99.

Cesta európskymi jazykmi bola pre nás veľkým zážitkom, a tak sa tešíme zase o rok!!

Študenti 2.A , 5.A triedy (nemecký jazyk) a
Mgr. Viktória Boronkayová

„Eine Sprache ôffnet uns die Túr zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der man Schätze aus änderen Ländern und Kulturen entdecken kann, von denen man nie gedacht hätte, dass es sie gibt. Und wer weiss, wie viele Túren sich dann noch weiter ôffnen. „

Jazyk nám otvára dvere do iného sveta. Do sveta, kde môžeme objavovať poklady zemí a kultúr, o ktorých by sme nikdy nevedeli, že existujú, keby sme nepoužili kľúč, ktorý nám jazyk ponúka...