Novinky pre študentov elektrotechniky

Dnes - 30.4.2020 - sa udiali na našej škole (SOŠ Handlová) dve dôležité akcie pre budúcu výučbu odboru elektrotechnika.

Prvá akcia - AKCIA LABÁK. Konečne sa mi podarilo skĺbiť logistiku...partiu...počasie a presťahovať elektrické zariadenia pre elektrotechnické silnoprúdové merania z bývalých priestorov SPŠ, za čo chcem poďakovať hlavne vedeniu firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves za technickú podporu, bývalým baníkom z 11.ŤÚ v Handlovej za banícky prístup - "všetko ide, keď sa hľadá ako sa to dá", a kolegom z odborného výcviku a údržby.

Druhá akcia - AKCIA POLYGÓN, ktorá prebiehala súbežne s prvou akciou. Opäť za veľkej pomoci firmy Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves, sa podarilo po necelom roku skompletizovať cvičný polygón vzdušnej linky VN 22kV. Brzdilo nás zháňanie odpínača, s ktorým mi pomohol môj bývalý žiak Ing.R.Baláž.

Ďakujem páni....

Ing. Ladislav Cingel