Ponuka odborov pre školský rok 2023/2024

5-ročný študijný odbor
4-ročné študijné odbory
2561 M informačné a sieťové technológie
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov

2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií

2675 M elektrotechnika
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie vo firmách Brose Prievidza spol. s.r.o. a GeWiS
                                                       Slovakia s.r.o. Možnosť získania certifikátu odbornej spôsobilosti,
                                                       ktorý vydáva Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
                                                        Brose - informácie o duálnom vzdelávaní, prijímacie konanie  
                                                        Brose - viac o odbore mechanik-mechatronik
3-ročné učebné odbory
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie vo firme Scheuch s.r.o.
                                                                                   Možnosť získania motivačného štipendia a krajského
                                                                                   štipendia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Opravný termín - mimoriadny termín maturitných skúšok
február 2023

Harmonogram opravného termínu MS - mimoriadny termín - 21.-22.2.2023Veľký úspech v na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Veľká gratulácia pre nášho študenta FILIPA ŠTRBU zo 4.C triedy, ktorý sa vo štvrtok 19.1.2023 zúčastnil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D v priestoroch Gymnázia V.B. Nedožerského v Prievidzi. FILIP bezkonkurenčne zvíťazil a získal 1. miesto v okresnom kole a kvalifikoval sa tak na postup do krajského kola. Je to úžasný výsledok a FILIP i jeho rodičia môžu byť naozaj veľmi hrdí na svojho syna a na jeho fantastický výkon. Samozrejme, my všetci sa moc tešíme, celá SOŠ, Lipová 8, Handlová z tohto prekrásneho výsledku a prajeme FILIPOVI veľa ďalších úspechov, a to nielen v krajskom kole, ale i v živote ako takom!
Všetkým prajem krásny a úspešný deň :)

Mgr. Maroš Štorcel
vedúci PK CUJ


Odovzdávanie diplomov víťazom Olympiády z anglického jazyka

fotogaléria


SOŠ Handlová v Izraeli

V decembri tohto školského roka sa 17 učiteľov zo Slovenska ocitlo vo Svätom meste Jeruzalem, kde boli vybratí na týždňový seminár o holokauste pod záštitou Medzinárodnej školy holokaustu Jad Všem v Jeruzaleme. Medzi týmito šťastlivcami som sa ocitla aj ja, novopečená (= novovyštudovaná) učiteľka dejepisu na našej škole.

Jad Vašem je obrovský komplex, postavený na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás previedli týmto komplexom, kde nám ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale najkrajšou časťou pre mňa osobne bola „Alej spravodlivých medzi národmi“. Tí, ktorí už o tom počuli, vedia, že ide záhradu, kde sú vysadené stromy na počesť iných ľudí ako Židov, ktorí jednali v súlade s najušľachtilejšími princípmi ľudskosti a riskovali svoje životy pre záchranu Židov počas holokaustu.

čítaj viac....


Vianočná burza

Dňa 21.12.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo krásne podujatie - Vianočná burza. Všetky zúčastnené triedy SOŠ Handlová, či už predávajúci, kupujúci, pedagogickí pracovníci, rodičia, tí ktorí ste nás podporili - proste všetci ste boli úžasní... Neziskovej organizácii Jasmín sme odniesli veľmi veľa balíčkov, koláčikov, salóniek a aj krásnych vyzbieraných 276,05 eura. Nezisková organizácia Jasmín Vám všetkým ĎAKUJE.

Prajem Vám všetkým krásne pokojné Vianoce a úspešný rok 2023

Koordinátor školského parlamentu


Zavítal k nám Mikuláš

Dňa 6.12.2022 sme spolu so študentmi SOŠ Handlová odovzdali v rámci akcie "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok..." sociálnemu oddeleniu mesta Handlová 27 krabíc, ktoré prebrala p. Šaláteková. V mene obdarovaných sociálne odkázaných seniorov Vám všetkým patrí veľké "ĎAKUJEME" a veríme, že ich Vaše krásne balíčky veľmi potešia.

V tento deň sa aj na pôde školy študenti školského parlamentu zahrali na Mikuláša a jeho pomocníkov – čertov a anjelov a trošku nám spestrili vyučovanie.

Ďakujeme študentom ŠP

Koordinátor školského parlamentu


Olympiáda ľudských práv

Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad 25. ročníkom Olympiády ľudských práv a 5. ročníkom Ceny prof. M. Kusého.

Dňa 6.12.2022 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktoré prebehlo on-line formou. Tematikou školského kola boli aktuálne príklady porušovania ľudských práv, právna ochrana ľudských práv a ústavné právo SR. Do olympiády sa zapojila celá trieda 3. A a 1 žiak z 5. A. Musím pochváliť všetkých súťažiacich za snahu, pretože žiaci vo vypracovaní preukázali svoje vedomosti v oblasti ľudských práv. V tomto roku sme mali veľmi pekné výsledky školského kola.

V krajskom kole olympiády 9.2.2023 našu školu budú reprezentovať Roman Buzek (V.A) a Radoslav Majer (3.A).

Ing. Jana Kubáleková


Master of Rhetoric
BEST IN ENGLISH
Olympiáda z anglického jazyka
ZENIT v programovaní
ZENIT v strojárstve
Exkurzia do koncentračného tábora v Osvienčime
Deň s mládežou - Mladí pre Prievidzu
Biela pastelka

 

 

SOŠ Handlová v Izraeli

V decembri tohto školského roka sa 17 učiteľov zo Slovenska ocitlo vo Svätom meste Jeruzalem, kde boli vybratí na týždňový seminár o holokauste pod záštitou Medzinárodnej školy holokaustu Jad Všem v Jeruzaleme. Medzi týmito šťastlivcami som sa ocitla aj ja, novopečená (= novovyštudovaná) učiteľka dejepisu na našej škole.

Jad Vašem je obrovský komplex, postavený na kopci, z ktorého je krásny výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás previedli týmto komplexom, kde nám ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale najkrajšou časťou pre mňa osobne bola „Alej spravodlivých medzi národmi“. Tí, ktorí už o tom počuli, vedia, že ide záhradu, kde sú vysadené stromy na počesť iných ľudí ako Židov, ktorí jednali v súlade s najušľachtilejšími princípmi ľudskosti a riskovali svoje životy pre záchranu Židov počas holokaustu.

Ďalšie dni sme strávili v triede, kde sme absolvovali rôzne workshopy a prednášky, ktorých cieľom bolo ukázať nám rôzne metódy výučby tejto citlivej témy holokaustu a to tak, aby sa niečo také už nikdy v dejinách nezopakovalo. Taktiež sme mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s preživším holokaustu, Naftalim (Ďurkom) Fűrstom, ktorý sa narodil na Slovensku, ako 8-ročný prežil koncentračný tábor, a po vojne odišiel žiť do Izraela. Ďurko je pán plný života, optimizmu, radosti, ale zároveň skromný a pokorný človek. Stále peknou slovenčinou nám vyrozprával svoj príbeh, počas ktorého nezostalo ani jedno oko suché. Bol to významný deň aj preto, že Ďurko oslavoval 90tku.Keď sme mu po slovensky zaspievali „Veľa šťastia, zdravia“, plakal zas on. Takéto zážitky sa človeku vryjú do srdca na celý život a nikdy na to nezabudne.

Raz dopoludnia nás dokonca v triede navštívil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Izraeli pán Igor Maukš, ktorý nám trocha priblížil život v Izraeli s jeho krásami, ale aj úskaliami.

No nielen v triede sme mali možnosť učiť sa. Vidieť inú kultúru a zvyky v uliciach Jeruzalema, bolo taktiež veľmi prínosné. Asi každý vie, že v sobotu slávia Židia šabat, niečo ako naša nedeľa, kedy nepracujú a všetko je zatvorené. Šabat začína v piatok večer tesne pred západom slnka. Mať možnosť vidieť húfy pekne oblečených Židov v ich typických oblekoch s klobúkmi a lokňami, ako sa náhlia v piatok večer do synagógy, či piť studenú kávu na raňajky v sobotu (lebo majú zakázane používať akékoľvek stroje počas šabatu), je neopakovateľný zážitok.

Posledné dva dni boli venované exkurziám. Počas prehliadky Jeruzalema nás sprievodca zaviedol jednak na miesta významné pre kresťanov, ako napr. Bazilika Božieho hrobu, či niekoľko zastavení krížovej cesty, no samozrejme, nesmel chýbať ani Múr nárekov či typická tržnica, kde cenu tovaru treba zjednávať. Ak nezjednávate, môžu sa aj uraziť.

Predposledný deň sme mali možnosť okúpať sa v Mŕtvom mori a natrieť sa jeho liečivým bahnom. Opäť konštatujem – zážitok na celý život.

Bol to neskutočný týždeň nabitý informáciami, skúsenosťami a zážitkami. Verím, že som so cťou reprezentovala našu školu na medzinárodnom fóre. Ďakujem z celého srdca za túto možnosť byť tam a zažiť to na vlastnej koži!

Mgr. Petra Fečová

Fotky nájdete vo fotogalérii:

1 – V triede s veľvyslancom SR v Izraeli Igorom Maukšom.
2 – Oslava Ďurkovej 90tky.
3 – Spoločné fotenie s preživším Ďurkom.
4 – Pamätná fotka s Ďurkom.
5 – Pri Múre nárekov.
6 – Počas výkladu sprievodcu pred Bazilikou Božieho hrobu.
7 – Absolventi seminára s certifikátmi.