Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Vás srdečne pozývajú na ENVIRONMENTÁLNO – ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 v areáli školy. 

Cieľom podujatia je aktívny, športový a environmentálny zážitok zúčastnených, ako aj snaha prispieť k odbúravaniu predsudkov, kreatívnemu vyžitiu žiakov, posilnenie environmentálnej gramotnosti a budovanie krajšieho prostredia a zlepšovania života v ňom.

Veríme, že prijmete naše pozvanie.


Rozvoj študentského života na SOŠ Handlová

Vedenie SOŠ Handlová schválilo 18.9.2023 Stratégiu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová do roku 2025 predloženú predsedom školského parlamentu Martinom Daškom.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová

     Záznam zo slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová


Návšteva riaditeľa SOŠ Handlová u primátorky mesta Handlová

       Rozhovor riaditeľa školy s primátorkou mesta Handlová


Modrý gombík 2023
Erasmus+ odborná stáž v španielskej Seville
Úspech študentov v súťaži NAG 2023

 

 

ERASMUS + odborná stáž v Seville v Španielsku

V dňoch 6. – 19. mája 2023 ôsmi žiaci tretieho ročníka odboru Informačné a sieťové technológie absolvovali odbornú stáž v španielskej Seville. Počas desiatich dní vymenili slovenské lavice za španielske a zúčastnili sa na vyučovaní v súkromnej strednej škole Instituto Technologico Pablo de la Torre. Overili si svoje vedomosti a praktické zručnosti v predmetoch ako 3D modelovanie v programe Blender a tinkercad a 3D tlač, sieťové technológie prostredníctvom CISCO Packet Tracer, operačné systémy a hardware. Zasúťažili si spolu so španielskymi študentmi v programovaní a vytváraní únikovej hry.

Vo voľnom čase sme navštívili mnoho pamiatok ako katedrálu Santa María de la Sede zo 16. storočia, v ktorej má svoj hrob aj Krištof Kolumbus a je považovaná za najväčšiu gotickú katedrálu spolu so zvonicou Giralda, Real Alcázar de Sevilla, kráľovský palác z 11. storočia, obe pamiatky zapísané v zozname UNESCO. Ďalej sme nevynechali ani koridu pre býčie zápasy, vystúpenie tanečníkov flamenca, vyhliadku na mesto a v neposlednom rade námestie Plaza de Espaňa – Španielske námestie s parkom María Luisa. Učitelia a žiaci v Dos Hermanas nás pozvali aj na tradičnú Feriu. Je to miestny festival s množstvom stánkov s tradičným jedlom, flamencom a zábavou. Väčšina žien a dievčat je oblečených v tradičných šatách a muži jazdia na koňoch alebo v konských záprahoch.

Odborná stáž bola veľkým prínosom pre našich študentov. Overili si počas nej nie len odborné, jazykové a komunikačné znalosti, ale zoznámili sa aj s inou kultúrou, tradíciami, mentalitou a spôsobom života, a naučili sa vzájomnej tolerancii, samostatnosti a zodpovednosti.

Holá Sevilla!

Ing. Alena Kubová
PaedDr. Katarína Matiašková