Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Vás srdečne pozývajú na ENVIRONMENTÁLNO – ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 v areáli školy. 

Cieľom podujatia je aktívny, športový a environmentálny zážitok zúčastnených, ako aj snaha prispieť k odbúravaniu predsudkov, kreatívnemu vyžitiu žiakov, posilnenie environmentálnej gramotnosti a budovanie krajšieho prostredia a zlepšovania života v ňom.

Veríme, že prijmete naše pozvanie.


Rozvoj študentského života na SOŠ Handlová

Vedenie SOŠ Handlová schválilo 18.9.2023 Stratégiu rozvoja študentského života pri SOŠ Handlová do roku 2025 predloženú predsedom školského parlamentu Martinom Daškom.


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová

     Záznam zo slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 v SOŠ Handlová


Návšteva riaditeľa SOŠ Handlová u primátorky mesta Handlová

       Rozhovor riaditeľa školy s primátorkou mesta Handlová


Modrý gombík 2023
Erasmus+ odborná stáž v španielskej Seville
Úspech študentov v súťaži NAG 2023

 

 

Úspech študentov v súťaži NAG 2023

Dňa 21.04. 2023 sa konal 18. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2023), ktorý umožnuje študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny súťažili v dvoch kategóriách. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského po národné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori. Študentskú súťaž NAG 2023 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ITC Žilinskej univerzity a Univerzita Pavla Jozefa Šafarika.

V konkurencii stredných škôl z celého Slovenska dosiahli študenti odboru Informačné a sieťové technológie:

5. miesto: Samuel Lupták, Mario Klopan, Tomáš Kodak
6. miesto: Ján Pullmann, Filip Štrba, Tomáš Meravý Murárik

V kategórii UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci:

4. miesto: Samuel Lupták
9. miesto: Ján Pullmann

Chlapci gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.